0251.3999268

Tin tức & Sự kiện
Áp dụng giá mới bắt đầu từ ngày 15/12/2018
Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Bệnh viện Da liễu Đồng Nai áp dụng bảng giá mới theo quy định.