0251.3898252

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022
Thứ 6 | 31/12/2021 - Lượt xem: 253
????THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2022 ????
⚡⚡Thứ bảy ngày 01/01/2022: Bệnh viện NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
???????? Thứ hai ngày 03/01/2022: Bệnh viện Khám Bệnh theo khung giờ sau:
+ Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h00
Thứ hai ngày 03/01/2022: Bệnh viện KHÔNG khám thường và BHYT