0251.3898252

MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ
Thứ 3 | 29/08/2023 - Lượt xem: 156

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp lĩnh vực thiết bị y tế.

 

Bệnh viện Da liễu Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Lê Thị Thúy Ninh

- Trưởng khoa Dược

- Địa chỉ Email: thuyninh71@gmail.com

3. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Da liễu Đồng Nai – Khu phố 3, phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nhận qua Email: dalieudongnai@gmail.com

- Phương thức nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, công văn. Điện thoại: 0251.3999.268 hoặc 0946 400 779.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.