0251.3999268

BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN DA LIỄU ĐỒNG NAI
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT I NĂM 2019

     1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ trong ngày, giờ hành chính từ ngày 12/9/2019 đến hết ngày 12/10/2019

      2. Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Da liễu Đồng Nai. Địa chỉ - Tổ 34, khu phố 3, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

       3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

       4. Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển sẽ được niêm yết công khai tại Bệnh viện Da liễu Đồng Nai dự kiến từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019

       5. Địa điểm  tổ chức tuyển dụng: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

       6. Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp:

       * Bà: Trần Thị Mơ - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện Da liễu Đồng Nai - Số điện thoại: 0947044870 liên hệ trong giờ hành chính để được hướng dẫn chi tiết.

Điện thoại: 0251.3999268
Email: dalieudongnai@gmail.com
Địa Chỉ: khu phố 3, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai