0251.3999268

Lich làm việc
Thứ 7 | 22/09/2018 - Lượt xem: 2893
Lịch khám bệnh
 - Khám bảo hiểm và khám theo yêu cầu bệnh nhân: 
   Thứ 2 đến Thứ 6
:   sáng từ 7h00-11h30, chiều từ 13h00-16h30
- Khám dịch vụ: 
  Thứ bảy:                sáng từ 7h30-11h00