0251.3898252

Khoa lâm sàng
Thứ 6 | 15/06/2018 - Lượt xem: 3522
Giới thiệu khoa khám bệnh thực hiện công việc khám chữa bệnh và cấp cứu người bệnh, người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện được các Bác sỹ tư vấn và khám bệnh tận tình, người bệnh được điều trị theo phát đồ chuẩn của Bộ Y tế, điều trị theo lộ trình và tuân thủ theo quy định của bệnh viện.
Thời gian: khám chữa bệnh ngoại trú từ 7h30 đến 11h30 và 1h30 đến 16h30, khám chữa bệnh nội trú và cấp cứu 24h/24h, hàng ngày các kíp trực được phân công, phụ trách thực hiện đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người bệnh.
Các Y, Bác sỹ được phân công lịch phụ trách theo từng tháng, hàng ngày các Bác sỹ tham gia khám chữa bệnh cho người bệnh nội trú và ngoại trú, đảm bảo chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện tổ chức khám các phòng khám chữa bệnh chuyên biệt cho người bệnh khám bảo hiểm y tế, nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.