0251.3898252

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thứ 3 | 06/02/2024 - Lượt xem: 63
* Sáng ngày 02/02/2024, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện năm 2024.
* Tại Hội nghị, BS. CKII. Phạm Văn Hà – P. Giám đốc bệnh viện đã báo cáo tóm tắt các hoạt động và kết quả đạt được của năm 2023. Trong năm qua, bệnh viện đã được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt được những thành tích đáng tự hào.
* Cũng tại hội nghị, BS.CKII Lê Thị Thái Hà đã trình bày Phương hướng, Kế hoạch và giải pháp nhằm phát triển Bệnh viện trong năm 2024 gồm một số nhiệm vụ trọng tâm:
-  Cải tiến, nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ khám chữa bệnh.
-  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nội và ngoại trú: tăng công suất sử dụng giường bệnh nội trú, cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh ngoại trú.
-  Triển khai các dịch vụ và các kỹ thuật mới như thuốc sinh học, Xét nghiệm tìm dị ứng nguyên, triển khai các kỹ thuật mới trong thẩm mỹ như tiêm BAP, ứng dụng plasma lạnh trong da liễu - thẩm mỹ.
-  Các biện pháp tăng thu hút bệnh nhân: tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông, phát huy thành công của chương trình Ngày hội da liễu tại các công ty, nhà máy với các chủ đề thực tế,…
-  Thực hiện các biện pháp tăng cường tiết kiệm chi nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể viên chức và người lao động.
-  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.”…
* Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc bệnh viện đánh giá cao kết quả nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của tập thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện trong năm 2023 và nhấn mạnh những mục tiêu về phát triển công tác chuyên môn.
* Đề nghị toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị viên chức đề ra cho năm 2024.
Một số hình ảnh của hội nghị.