0251.3898252

BS CKII Lê Thị Thái Hà
 BS CKII Lê Thị Thái Hà
BS CKII Lê Thị Thái Hà
BS CKII Lê Thị Thái Hà 
Chức vụ: Giám đốc bệnh viện