0251.3898252

Bảng giá test nhanh xét nghiệm Covid-19
Thứ 3 | 19/10/2021 - Lượt xem: 227
STT TT37 Tên theo Danh mục kỹ thuật Đơn giá Tên theo danh mục TT37
1736 1720 Vi khuẩn test nhanh 180.000 Vikhuẩn/ vius/vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh