0251.3999268

Bảng giá phẩu thuật thủ thuật
Thứ 6 | 15/06/2018 - Lượt xem: 1757
STT Nhóm dịch vụ MA_DVKT_BV MA_AX TEN_DVKT_BV ĐƠN VỊ TÍNH Đơn Giá BHYT Đơn Giá Viện Phí Đươn Giá Dịch Vụ
1 Thủ Thuật  03.3036.0329 03.3036.0329 Điều trị hạt cơm phẳng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 307,000 307,000 307,000
2 Thủ Thuật  03.3037.0329 03.3037.0329 Điều trị chứng dày sừng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng, gọt cắt bỏ lần 307,000 307,000 307,000
3 Thủ Thuật  03.3039.0329 03.3039.0329 Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 307,000 307,000 307,000
4 Thủ Thuật  03.3040.0329 03.3040.0329 Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 307,000 307,000 307,000
5 Thủ Thuật  03.3041.0329 03.3041.0329 Điều trị các thương tổn có sùi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 307,000 307,000 307,000
6 Thủ Thuật  03.3008.0333 03.3008.0333 Điều trị sẹo xấu bằng hoá chất lần 259,000 259,000 259,000
7 Thủ Thuật  03.3009.0333 03.3009.0333 Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic lần 259,000 259,000 259,000
8 Thủ Thuật  03.3010.0333 03.3010.0333 Chấm TCA điều trị sẹo lõm lần 259,000 259,000 259,000
9 Thủ Thuật  03.3011.0331 03.3011.0331 Điều trị u máu, giãn mạch, chứng đỏ da bằng laser: YAG-KTP, Argon... lần 1,061,000 1,061,000 1,061,000
10 Thủ Thuật  03.3019.0334 03.3019.0334 Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 600,000 600,000 600,000
11 Thủ Thuật  03.3020.0334 03.3020.0334 Điều trị sùi mào gà (gây mê) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 600,000 600,000 600,000
12 Phẩu thuật 03.3033.0340 03.3033.0340 Nạo vét lỗ đáo không viêm xương lần 505,000 505,000 505,000
13 Phẩu thuật 03.3034.0339 03.3034.0339 Nạo vét lỗ đáo có viêm xương lần 602,000 602,000 602,000
14 Thủ Thuật  03.3035.0329 03.3035.0329 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 307,000 307,000 307,000
15 Thủ Thuật  03.3038.0329 03.3038.0329 Điều trị dày sừng da dầu, ánh sáng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 307,000 307,000 307,000
16 Thủ Thuật  05.0023.0333 05.0023.0333 Điều trị rụng tóc bằng tiêm Triamcinolon dưới da lần 259,000 259,000 259,000
17 Thủ Thuật  05.0032.0335 05.0032.0335 Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light) lần 662,000 662,000 662,000
18 Thủ Thuật  03.2998.0323 03.2998.0323 Đắp mặt nạ điều trị bệnh da lần 181,000 181,000 181,000
19 Thủ Thuật  03.3002.0324 03.3002.0324 Áp nitơ lỏng các khối u lành tính ngoài da lần 314,000 314,000 314,000
20 Thủ Thuật  03.3046.0329 03.3046.0329 Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng lần 307,000 307,000 307,000
Đang tải bình luận,....