0251.3898252

Bảng giá phẩu thuật thủ thuật
Thứ 6 | 15/06/2018 - Lượt xem: 14172
03.3002.0324 333 Áp nitơ lỏng các khối u lành tính ngoài da 332.000
03.3008.0333 342 Điều trị sẹo xấu bằng hoá chất 285.000
03.3009.0333 342 Điều trị sẹo lõm bằng tiêm Acid hyaluronic 285.000
03.3010.0333 342 Chấm TCA điều trị sẹo lõm 285.000
03.3011.0331 340 Điều trị u máu, giãn mạch, chứng đỏ da bằng laser: YAG-KTP, Argon... 1.230.000
03.3019.0334 343 Điều trị sùi mào gà (gây tê tủy sống) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 682.000
03.3020.0334 343 Điều trị sùi mào gà (gây mê) bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 682.000
03.3035.0329 338 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3036.0329 338 Điều trị hạt cơm phẳng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3037.0329 338 Điều trị chứng dày sừng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng, gọt cắt bỏ 333.000
03.3038.0329 338 Điều trị dày sừng da dầu, ánh sáng bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3039.0329 338 Điều trị u mềm lây bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3040.0329 338 Điều trị u nhú, u mềm treo bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3041.0329 338 Điều trị các thương tổn có sùi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3042.0329 338 Điều trị sùi mào gà ở phụ nữ bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3043.0329 338 Điều trị sùi mào gà ở nam giới bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3044.0329 338 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3045.0329 338 Điều trị mắt cá chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3046.0329 338 Điều trị chai chân bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
03.3047.0329 338 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện, plasma, laser, nitơ lỏng 333.000
05.0004.0334 343 Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 682.000
05.0005.0329 338 Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 333.000
05.0006.0329 338 Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng Laser CO2 333.000
05.0007.0329 338 Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 333.000
05.0008.0329 338 Điều trị dày sừng da dầu bằng Laser CO2 333.000
05.0009.0329 338 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Laser CO2 333.000
05.0010.0329 338 Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 333.000
05.0011.0329 338 Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 333.000
05.0012.0329 338 Điều trị sùi mào gà bằng Plasma 333.000
05.0013.0326 335 Điều trị hạt cơm bằng Plasma 358.000
05.0014.0329 338 Điều trị u mềm treo bằng Plasma 333.000
05.0015.0329 338 Điều trị dày sừng da dầu bằng Plasma 333.000
05.0016.0329 338 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng Plasma 333.000
05.0017.0329 338 Điều trị sẩn cục bằng Plasma 333.000
05.0018.0329 338 Điều trị bớt sùi bằng Plasma 333.000
05.0019.0324 333 Điều trị hạt cơm bằng Nitơ lỏng 332.000
05.0020.0324 333 Điều trị sẩn cục bằng Nitơ lỏng 332.000
05.0021.0324 333 Điều trị sẹo lồi bằng Nitơ lỏng 332.000
05.0022.0324 333 Điều trị bớt sùi bằng Nitơ lỏng 332.000
05.0044.0329 338 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện 333.000
05.0045.0329 338 Điều trị hạt cơm bằng đốt điện 333.000
05.0046.0329 338 Điều trị u mềm treo bằng đốt điện 333.000
05.0047.0329 338 Điều trị dày sừng da dầu bằng đốt điện 333.000
05.0048.0329 338 Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện 333.000
05.0049.0329 338 Điều trị sẩn cục bằng đốt điện 333.000
05.0050.0329 338 Điều trị bớt sùi bằng đốt điện 333.000
05.0051.0324 333 Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn 332.000
05.0053.0176 181 Sinh thiết móng 311.000
05.0067.0173 178 Sinh thiết hạch, cơ, thần kinh và các u dưới da 262.000
05.0073.0332 341 Điều trị đau do zona bằng chiếu Laser Hé- Né 213.000